Wajib sokong Morsi - Dr Yusuf al-Qaradawi HOME

Friday, May 14, 2010

Pesan Imam Syahid Hassan kepada Penegak Da'wah


Imam Syahid Hasan Al-bana pernah berpesan,

Kamu tidak akan terkalahkan kerana sedikitnya jumlah kalian, lemahnya pasarana dan kurangnya alat-alat pendukung, atau kerana banyaknya musuh kalian, serta berkumpulnya musuh-musuh menentang kamu. Mengapa?…kerana walaupun semua isi bumi ini berhimpun menjadi satu memusuhi kalian, nescaya mereka tidak dapat membahayakan kamu semua kecuali apa yang telah ditentukan Allah kepada kamu sekalian.

Tetapi ada satu sebab yang dapat menghancurkan kalian, dan menyebabkan kamu kehilangan segala-galanya yaitu, JIKA HATI KALIAN TELAH RUSAK, Allah tidak memperbaiki amal kalian, sebaliknya selama kalian bersatu, selalu mengadap Allah SWT, senantiasa mengikuti dan taat kepada-Nya, berjalan sesuai dengan manhaj yang diredhoi-Nya, kalian tidak akan pernah merasakan lemah dan hina. Jadilah kalian sebagai umat yang paling tinggi. Allah akan selalu bersama kalian dan tidak akan mensia-siakan amal serta usaha kalian.

(syekh Musthafa Mashur - Qiyadah wal Jundiyah)

0 comments: