Wajib sokong Morsi - Dr Yusuf al-Qaradawi HOME

Monday, February 16, 2015

KADAR INSURANS KENDERAAN AKAN NAIK LAGI MULAI 23HB FEBRUARI 2015 INI.


Sumber omakkau.blogspot
Kadar insurans motor telah dinaikkan pada bulan Februari setiap tahun sejak 2012, dan semakan terkini kadar insurans motor telah ditetapkan berkuat kuasa pada 23 Februari 2015 ini..

Jadual di bawah senarai lama 2013, 2014 dan kadar kadar terbaru 2015 untuk kereta persendirian.Perbezaan dalam kadar adalah peningkatan kira-kira jumlah yang sama dengan pelarasan dibuat dua tahun yang lalu.

Perkara yang akan berbeza tahun depan - 2016 adalah tarikh akhir untuk pentarifan yang dirancang premium insurans motor. Apabila ini berlaku, maka kadar premium akan dibezakan lagi mengikut profil risiko kenderaan, pemilik, dan juga perbezaan harga yang mungkin antara penanggung insurans. Apabila pentarifan itu mula berkuat kuasa, kita mungkin melihat kemunculan penanggung insurans perkhidmatan penuh 'dengan kadar yang lebih tinggi tetapi lebih faedah seperti perkhidmatan trak tunda percuma, dan juga' bajet tanpa perkhidmatan lebih 'penanggung insurans.

Insurans motor adalah talian perniagaan yang dominan untuk syarikat insurans am di Malaysia, mencatatkan pertumbuhan 5.4% yang stabil untuk tahun 2014. Industri ini membayar kira-kira RM5.04 bilion dalam tuntutan insurans motor pada tahun lepas.
Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin


Copy and WIN : http://bit.ly/copynwin

0 comments: