Wajib sokong Morsi - Dr Yusuf al-Qaradawi HOME

Tuesday, March 23, 2010

Tingkatan-Tingkatan Neraka.

DALAM hadis dinyatakan bahawa neraka itu terdiri dari tujuh pintu. Ini bererti tujuh tingkat. Kerana tiap-tiap tingkat dari neraka itu mempunyai satu pintu. Adapun nama-nama tingkat neraka itu menurut penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis ialah:

1. Neraka Jahannam.
2. Neraka Luza.
3. Neraka Huthamah.
4. Neraka Sa'ir.
5. Neraka Saqar.
6. Neraka Jahim.
7. Neraka Hawiyah.


A. NERAKA JAHANNAM

Neraka Jahannam adalah tingkatan neraka yang paling di atas sekali letaknya. Nama Jahannam juga dipakai untuk seluruh nama api neraka, mulai dari tingkatan yang paling atas, sampai kepada tingkatan yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud: "Katakanlah kepada orang kafir itu: Nanti kamu dikalahkan oleh orang Islam, dan dihimpunkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Di sanalah tempat yang seburuk-buruknya." (Al-Imran: 12)

"Bahawasanya orang-orang yang kafir dan orang aniaya itu, mereka itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. yang demikian itu sangat mudah bagi Allah." (An-Nisa': 169)

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan juga, bahawa di antara calon penghuni neraka Jahannam itu ialah:

1. Orang-orang yang derhaka, iaitu orang-orang yang senang melakukan kejahatan.
2. Orang-orang kafir, iaitu orang yang tidak beriman kepada semua rukun iman.
3. Para pengikut syaitan atau pengabdi hawa nafsu.
4. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mahu membayar zakat.
5. Orang-orang yang menimbun dosa.
6. Orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah.
7. Orang-orang yang menentang ajaran para Rasul.
8. Orang-orang munafik.

B. NERAKA LUZA

Inilah neraka tingkat kedua yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang mendustakan agama dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang maksudnya: "Sebab itu Kami memperingatkan kepada kamu dengan neraka Luza (neraka yang menyala-nyala). Tiada yang masuk ke dalamnya selain orang-orang yang celaka. Iaitu orang-orang yang mendustakan agama dan berpaling daripadanya." (Al-Lail: 14-16)

Adapun calon penghuni neraka Luza selain yang dijelaskan di atas adalah orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya dan tidak mahu membelanjakannya di jalan Allah.

C. NERAKA HUTHAMAH


Inilah neraka tingkat ketiga. Dalam neraka inilah tempat orang-orang yang lalai mengerjakan perintah Allah kerana terpengaruh oleh harta dunia. Harta yang membuat orang derhaka. Firman Allah yang bermaksud: "Sebenarnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Tahukah engkau apakah Huthamah itu? Iaitu api neraka yang menyala-nyala. Yang membakar hati manusia. Api yang ditutupkan kepada mereka. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang yang panjang." (Al-Humazah: 4-9)

Di samping itu pula di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tegas, bahawa orang-orang yang bakal dimasukkan ke dalam neraka Huthamah itu ialah:

1. Orang-orang yang pekerjaannya suka mengumpat dan mencaci orang lain.
2. Orang-orang yang mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta benda dan bersifat bakhil.


D. NERAKA SA'IR

Inilah neraka tingkat keempat. Dalam neraka ini ditempatkan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dalam neraka ini mereka buta, pekak dan kulit mereka tebal seperti Bukit Uhud.

Firman Allah yang bermaksud: "Bahawasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya meraka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir." (An-Nisa': 10)

"Barangsiapa yang ditunjuki Allah nescaya dia dapat petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkannya maka tidak engkau perolehi pimpinan untuk mereka selain daripadaNya. Kami himpunkan mereka itu pada hari kiamat, dihela mukanya sedangkan mereka itu dalam keadaan buta, bisu, pekak. Tempat mereka dalam neraka Jahannam. Tiap-tiap kurang nyala apinya lalu Kami tambah sampai bernyala-nyala (Sa'ir)." (Al-Israk: 97)

Di samping yang dijelaskan di atas, bahawa calon penghuni neraka Sa'ir itu menurut keterangan Al-Qur'an dan hadis di antaranya ialah:

1. Orang yang mengingkari segala apa yang diturunkan Allah.
2. Orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia dan godaan syaitan.
3. Orang yang tidak mematuhi perintah Allah.
4. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya.

E. NERAKA SAQAR

Neraka ini menempati tingkatan ke lima. Di sinilah ditempatkan orang-orang yang tidak mahu mengerjakan solat, orang-orang yang enggan memberi makan terhadap orang-orang miskin, orang yang percaya kepada yang bukan-bukan, dan orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat. Firman Allah yang bermaksud: "Di dalam syurga mereka saling bertanya tentang perkara orang-orang yang berdosa. Apakah sebabnya kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab: Kerana kami dahulunya tidak mengerjakan solat, tidak mahu memberi makan terhadap orang-orang miskin, kami percaya kepada yang bukan-bukan. Kami mendustakan hari kiamat." (Al-Mudatsir: 40-46)

Di samping itu pula calon penghuni neraka Saqar itu ialah:

1. Orang-orang yang ingkar dalam urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Orang-orang yang ahli dalam membicarakan perkara-perkara yang batil.


F. NERAKA JAHIM

Tingkat keenam ialah neraka Jahim. Sebagaimana firman Allah yang maksudnya: 'Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka Jahim." (Al-Maidah: 86)

"Ambillah orang-orang yang berdosa itu, dan lemparkanlah mereka ke dalam neraka Jahim. Sudah itu tumpahkanlah ke kepalanya air panas buat menyeksanya. Rasailah seksaan itu, sesungguhnya kamu dahulu orang-orang yang gagah lagi mulia. Inilah seksa yang kamu ragukan di masa dahulu itu." (Ad-Dukhan: 4-5)

Di dalam Al-Qur'an dan hadis dijelaskan juga, bahawa orang-orang yang bakal menempati neraka Jahim itu di antaranya:

1. Orang-orang Islam yang berdosa.
2. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
3. Orang-orang yang bermegah-megah dengan apa yang diperolehnya dan tidak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah.
4. Orang-orang yang derhaka kepada Allah.
5. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah.
6. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah, dengan menentang para Nabi.


G. NERAKA HAWIYAH

Inilah neraka tingkatan ke tujuh, letaknya di bawah sekali atau yang sering disebut orang dengan kerak-kerak neraka. Di sinilah tempatnya orang-orang yang paling besar dosanya, termasuk juga di dalamnya orang-orang munafik. Hal ini adalah kerana orang-orang munafik itu sangat tebal kekafirannya. Berkenaan dengan neraka Hawiyah ini Allah berfirman yang maksudnya: "Dan barangsiapa yang ringan timbangan (amal baiknya), maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas." (Al-Qari'ah: 8-11)

Demikianlah pembahagian tingkat neraka menurut para ahli tafsir dan ahli-ahli agama, termasuk di dalamnya Syeikh Qurtubi dan Imam Ghazali. Pembahagian ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud: "Sesugguhnya neraka Jahannam itu tempat seksaan mereka semuanya. Neraka itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu itu ada bahagian yang ditentukan untuk orang-orang yang berdosa." (Al-Hijr: 43-44)

Untuk dimaklumi, masing-masing tingkatan neraka itu dipenuhi dengan berbagai macam seksaan yang mengerikan, hukuman yang dahsyat serta penghinaan yang keji. Meskipun di antara satu neraka dengan neraka yang lain berbeza jenis penyeksaannya, maka sudah tentu yang lebih bawah adalah yang lebih berat dan dahsyat daripada tingkatan yang di atasnya.

0 comments: