Wajib sokong Morsi - Dr Yusuf al-Qaradawi HOME

Monday, September 20, 2010

Istilah Pengiraan Syarak

Oleh al-bakriah.com.my

 • 1 Gantang Bagdad = 2.75 liter. 1 gantang = 4 cupak.
 • 1 Cupak = 0.688 liter = 750 grm.
 • 1 Wasak = 165.060 liter = 180 grm.
 • 1 Kolah = 95 liter. 2 kolah = 190 liter / 317 kati / 192.121 kg.
 • 1 Dinar = 4.25 grm.
 • 1 Miskal = 1 Dinar.
 • 1 Dirham 2.975 grm.
 • 1 Batu hasimi = 1848 m.
 • 1 Parsakh = 55444 m. 1 Parsakh 3 batu.
 • 1 Barid = 4 Parsakh
 • Jarak boleh kasar sembahyang 4 Burud = 16 Parsakh = 48 Batu = 88.704 km
 • Nisab zakat emas 85 grm.
 • Nisab zakat perak 595 grm.
 • Nisab zakat bijirin, dan buah 5 ausuk = 900 kg. lebih kurang.
 • Kafarah sumpah 10 cupak = 7.5 kg.
 • Kafarah jimak ketika haid 1 dinar atau setengah dinar.
 • Kafarah jimak dalam bulan ramadan 60 cupak = 45 kg.
 • Kadar diat (ganti rugi bunu) yang sempurna 1000 dinar = 4250 grm.
 • Zakat fitrah 1 gantang = 3 kg.
 • Nisab mencuri suku dinar = 1.0625 grm.

0 comments: